Az abortusz orvosi, társadalmi és demográfiai következményei I.

Kavin Ferenc

I. ORVOSI-EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK

Az abortusz következményei nemcsak az élveszületések már ismertetett csökkenésében, illetve a népesedési adatokban mutatkoznak meg. Az abortusz káros az anyára, káros az eljövendő nemzedékre is és különböző devianciák elhatalmasodásával jár együtt.

 A kórkép fő vonásai így foglalhatók össze*:

A szakértők kapcsolatot állapítottak meg a szülési komplikációk, a gyermekágyi szövődmények, valamint a magzatfekvési rendellenességek és az abortusz között. Példaként említem meg: A szülési és gyermekágyi szövődmények esetszámai az 1953. évi 26 331-ról 28104-re emelkedtek.

1974-től a termékenység elleni védekezés gyakorlatába új változatként belép a perorális fogamzásgátlószerek elterjedése. Hatására az abortuszok száma csökken. E fogamzásgátló-szerek alkalmazása egyre növekszik.

A 17-49 éves nők közül tablettát szed  

1970-ben  6,0%,
1972-ben 9,1%,
1974-ben  14,9%,
1976-ban 19,9% és
1982-tól 20-34% között stabilizálódik.
  Így indokolttá vált a fogamzásgátlószerek szedése miatt jelentkező másodlagos hatások vizsgálata. Ezek valószínűsítették, hogy 1971-1982 köztött az akkoriban alkalmazott hormonális fogamzásgátlók tartós használata mellett a meddőségek 25,1%-a ennek a szernek az alkalmazásával függ össze. Összevetvén a művi vetélésekkel kapcsolatban megfigyelt meddőségi aránnyal, ez a szám csaknem azonos.

Bizonyítottnak tekinthető, hogy az abortusz gyakorlata káros kihatással van a születendő nemzedékre. Az 1950-1970-es évek adatainak elemző vizsgálata szerint

Jellemző vonásként említésre kínálkozik, hogy az élve születettek átlagsúlya 1970-ben 234 grammal kevesebb volt, mint 1953-ban. Ilyen értelmezésben 1970-ben minden tizedik gyermek koraszülött volt! Ismeretes továbbá, hogy a koraszülüttek 20%-a a születés utáni első héten meghalt. Tapaszalati adat, hogy a felnövő koraszülöttek alkalmazkodóképessége, valamint a betegségekkel szemben megnyilvánuló ellenállóképessége is ehmarad az átlagos születési súlyúakétól. Az értelmi fogyatékosság előfordulása a magasabb születési súlyúak háromszorosa, a mozgáskorlátozottságban szenvedőké mintegy nyolcszorosa volt. Ma már a szakmai körök előtt ismert az iskolaköteles korú gyermekek között a koraszülött gyermekek gyengébb tanulmányi eredménye és az egészségügy körét messze túlhaladó kihatású tény: a katonaköteles korú ifjúságunk gyenge testi adottsága.

* Forrás: Demográfia, 1973. 74-113. old.; 1974. 20-212. old. Statisztikai havi közlemények, Demográfiai évkönyv. [Vissza]

Megjelent: "Együtt az életért fenntartások nélkül" című kiadványban (Magzatvédő Társaság, 1990, szerk. Gresz Miklós)


II. rész

© 1999, Magzatvédő Társaság