Az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom elnökének levele

Kedves Testvérem!

Mindannyiunk előtt ismeretes és végre kormányzati szinten is bevallottan aggasztó, népességünk már-már megállíthatatlan, drámai fogyása. A gyermekvállalás ma, a baloldali és liberális körök szerint elsősorban, a család belső ügye, másra nem tartozik! Részben e felfogás az oka, a magyarországi művi vetélések kirívóan magas számának, a gyermeket vállaló családok elszegényedésének, a sok esetben tapasztalható gyeremekellenes közhangulatnak.
E közhangutat megváltoztatása érdekében az "Asszonyok a nemzeti egységért" mozgalom, amely 1996-ban kezdte meg működését, részben azzal a céllal, hogy erősítse az egymás iránti szolidaritást, a család, a szeretetet, a derű, az együvétartozás érzését, az egyéni felelősségvállalás szükségességét, országos imamozgalmat kezdeményezett, melyhez a Katolikus Püspökkari Konferencia támogatását kérte.
Mi asszonyok úgy gondoljuk, a történelmi egyházak, közöttük is elsősorban a katolikus egyház, tanításával igen sokat tehet - mint ahogy eddig is tett - annak érdekében, hogy a gyermek és családellenes közhangulat megváltozzon. Tudjuk, hogy mindmáig éppen a keresztény, katolikus házaspárok vállaltak több gyermeket, példát mutatva ezzel környezetüknek a család értékéről.
Most, amikor a világ az ezredfordulóra, a kereszténység Ktisztus szütetésének kétezredik évfordulójára, mi magyarok pedig, álllamalapításunk ezredik évfordulójára készülünk, különös jelentőséggel bír az, hogy bizakodva, Istenben vetett hittel készüljünk a II. János Pál pápa által meghirdetett Szent Évre. A bizakodásnak egyik biztos jele az, ha újra sok gyermek születik.
A Püspökkari Konferencia őszi ülésén az elkészített imalapot Bíró László püspök úr, a Püspökkari Konferencia családügyi referense előterjesztette és örömünkre a Püspökkari Konferencia a kezdeményezést támogatta.
Javaslatunk szerint, Szeplőtelen Fogantatás vigiliájától kezdve, a 2001. év végéig, a keddi (vagy bármelyik hétközi) misén az áldozás utáni szent csendben (vagy litánián) hangozzék el a levélhez mellékelt ima a gyermekáldás elfogadásáért. Egyéni, vagy más közösségi alkalmakra is javasoljuk imádságra.
Az imalapokhoz mellékelünk több példányban egy betétlapot is, amelyen az Alfa Magzat és Gyermekmentő Szövetség megyénkénti zöld hívószámai vannak feltüntetve. Kérjük testvérünket, hogy környezetében tudatosítsa ennek a szervezetnek létét és segítőkészségét minél szélesebb körben!
Azt reméljük, az elhangzó ismételt könyörgés a templom épületén kívül is terjedni fog, ez pedig segíthet az ország testi-lelki megújulásában.

Budapest, 1999. november 1.


Szarka Istvánné
az Asszonyok a Nemzeti Egységért Mozgalom
elnöke

Mennyei Atyánk! Örömteli szívvel fordulunk Hozzád, és hálát adunk Neked, hogy a teremtés részeseivé tettél minket.
Isteni Igéd, Jézus Krisztus, földi életében családban nevelkedett és jelenlétével megszentelte a családi életet. Nyilvános működése idején magához hívta és megáldotta a kisdedeket. Példájára olts szívünkbe szeretetet a gyermekek iránt és segíts bennünket, hogy ismét családszerető és gyermekeket szívesen vállaló nemzet legyünk!
Küldd el Szentlelkedet, adjon tisztánlátást és erős akaratot, hogy ne az anyagiasság rabságában vergődjünk, hanem szabad lélekkel és örömmel szolgáljuk az életet.
Szívünkből bánjuk sok honfitársunk bűnét, hogy nem vállalták a megfogant emberi életet, hanem elvetették azt.
Megdöbben a lelkünk, amikor tudatosítjuk, hogy az ártatlan magzat elpusztítása gyilkosság!
Bocsánatodat kérjük testvéreink helyett ezekért a szörnyű bűnökért! Engesztelni akarjuk isteni Fölségedet embertársaink súlyos vétkéért!
Mi, magyar édesanyák és édesapák, komoly elhatározással ígérjük, hogy leányainkat és fiainkat a házasság előtti tiszta, önmegtartóztató életre neveljük és arra tanítjuk őket, hogy a házasságban a keresztény erkölcs szerint éljenek, a megfogant életet Isten áldásának tekintsék és az emberi életet minden körülmények között tiszteljék és szentnek tartsák.
Szeplőtelen Szűz Mária, Boldogasszony Anyánk, édes hazánk Védőasszonya, taníts meg bennünket ismét istenfélő, hazánkat és embertársainkat szerető magyarokká lennünk!
Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre herceg, ti az első szent magyar család tagjai, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Hedvig, Boldog Apor Vilmos püspök és ti mind, magyar szentek, esedezzetek érettünk és kérjétek az egek Urát, hogy példátokon felbuzdulva, legyen bátorságunk nyomotokban járni, áldozatos lélekkel szolgálni az életet és a magyar jövőt.

Ámen.

© 1999, Magzatvédő Társaság