Bemutatkozik a Magzatvédő Társaság

Bemutatkozik a Magzatvédő Társaság
A Magzatvédő Társaság kiemelkedő egyéniségei
 


Bemutatkozik a Magzatvédő Társaság

A Magzatvédő Társaság 1988. novemberében alakult, elsősorban abból a felismerésből fakadóan, hogy ma - sajnos a tíz esztendő alatt a helyzet mit sem változott - hazánkban a magzatok védelme terén rendkívüli módon elmaradottak vagyunk. Magyarországon csaknem napjainkig a születésszabályozás legelterjedtebb módszereként a művi várandósságmegszakítást választották. Közel 50 év alatt mintegy 6 millió várandósságmegszakítás történt, melynek eredményeként az 1980-as évek elejétől a népesség egyszeri újratemelődése is megállt, az ország népességének száma folyamatosan csökken.

     Társaságunk alapelve:

      "Az ember fogantatásának pillanatától kezdve emberi lény, akinek ennélfogva
       természetes emberi joga van a méhen belüli fejlődéshez és a megszületéshez."

     Hazánk és a nagyvilág életvédő szervezeteihez hasonlóan Társaságunkat is a következő elvek vezérlik: minden egyes embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz nemzetiségtől, bőrszíntől, nemtől, eredettől, kortól, tartózkodási helytől, potenciális és szociális hasznosságtól függetlenül. Az emberi méltóságnak nincsenek fokozatai. Az emberi élet nem lehet kevésbé, vagy jobban emberi, ezért élete folyamán - a fogamzástól az élet minden szakaszában - mindenkinek ugyanazokat a jogokat, tiszteletet és megbecsülést kell biztosítani. Az emberi szabadságnak határt szab a másik ember szabadsága!

Céljaink és az ezekhez kapcsolódó feladatok:

     A Társaság tehát azt a célt tűzte ki, hogy a fenti értékek és ismeretek hatékony terjesztése érdekében elsősorban az ifjúság és a fiatal házasok, de bármely más közösség illetve egyén számára a Társaság felvilágosító tevékenységet, pozitív propagandát fejtsen ki. E feladatokat Társaságunk elsősorban előadások tartásával, beszélgetéseken való részvétellel, kiadványok megjelentetésével, tanácsadó iroda és telefonszolgálat működtetésével, illetve kismamaotthonok létesítésével és üzemeltetésével kívánja bizosítani. Tevékenységükkel nem helyettesíteni, hanem kiegészíteni szeretnénk a már meglévő, működő szolgálatokat, egyben nyitottak vagyunk az együttműködésre minden olyan életvédő szervezettel, egyházzal, állami szervvel vagy bárki mással, aki és amely céljaink közül bármelyikkel egyetért, keressük és ápoljuk a kapcsolatokat mindazokkal, akik az emberi életet értéknek tartják és szolgálni kívánják.

     Végezetül szeretnénk kiemelni, hogy a Magzatvédő Társaság hangsúlyozottan a szolgálat szándékával kíván részt venni a társadalom formálásában, elveinek tárgyszerű ismertetésével, mértéktartó kritikájával és a lehetséges társadalmi cselekvéssel.

(Készült az V. Életvédő Konferencián elhangzott előadás alapján. Készítette: Zsigmond Vince)

A Magzatvédő Társaság postacíme: 1385 Budapest 62, Pf. 801.,
telefonszáma: (1)-275-7500,
telefaxszáma: (1)-397-4485,
adószáma: 19017042-1-43
forintszámlája: 11706016-20463447
devizaszámlái: MHB 2098801381 (USD) / MHB 2098807381 (DEM)

Köszönjük támogatását!
Társaságunk közhasznú
, adományáról adóvisszaigazolást adunk, melyet így adóalapjából levonhat.

Amennyiben Te is szeretnél belépni Táraságunkba, klikkelj ide.

© 1999, Magzatvédő Társaság