Magyar Katolikus Családfórum

A katolikus tanítás szerint a családnak meghatározó szerepe van a társadalom, az egyház és az egyén életében.
Olyan világ vesz körül minket, amelyben elhalványul a család eredeti szerepe. Ez társadalmi betegségeink egyik oka is.
Ezért elsődleges feladatunk felmutatni a társadalomnak a keresztény család értékeit.
Ebben nyújtanak segítséget a:
     - sajtó,
     - rendezvények,
     - kiadvánvok,
     - a tagok tudatosan vállalt tanúságtétele.
A család az egyház legkisebb közössége is. Annak szeretetteljes légkörében nő bele a gyermek a keresztény életformába. Ez a hit átadásának elsődleges terepe is.
Arra törekszünk, hogy a katolikus családok "felébresszék a másokkal való összetartozás érzékét, támogassák az Evangélium és az Egyház hite szerinti életformát, a keresztény erények és ne a közvéleményˇszerint formálják a lelkiismeretet, buzdítsanak a felebaráti szeretet gyakorlására valamint a mások felé nyitott lelkületre, amely a keresztény családokat a többiek számára valóban erjesztő kovásszá és fényforrássá teszi." (1. Familiaris consortio, 72.) Feladatuk megoldásához szeretnénk segítséget nyújtani
     - a katolikus tanítás közvetítésével

Igyekszünk összefogni azokat a katolikus kezdeményezéseket, melyek ezen feladatok megoldása érdekében tevékenykednek.
Minden egyházmegyében családreferensek működnek. Olvan világiak, akiket püspők nevez ki, és a családpasztorációban tevékeny lelkipásztor támogat. Feladatuk az egyházmegyei családpasztorációs tevékenység feltérképezése, koordinálása, a támogatott és hasznos kezdeményezések meggyökereztetése.
A szakmai feladatokat családpasztorációs műhelyek látják el.
Évente megrendezzük Máriabesnyőn a Katolikus Családkonferenciát, mely minden érdeklődő előtt nyitott. Az ott elhangzott előadások anyagából könyvet adunk ki. Ezzel is segíteni szeretnénk a házaspárokat és családokat, hogy tudatosítsák magukban méltóságukat, adományaikat és felelősségüket.
Egyesületünk keretein belül megkezdte működését a Magyar Katolikus Nőfórum, melynek célja a katolikus női identitás megélése ajándékként, feladatként és küldetésként.
Az élet és az anyaság értékelésére, tiszteletére nevelés, a közszellem formálása, valamint az egyedülálló és esaládban élő lányok, nők és édesanyák testi, lelki, erkölcsi védelme.

Egyesületünk mottója: öntevékenyen, felelősen, együtt, egymásért, másokért.

© 1999, Magzatvédő Társaság