ÉLET Mentálhigiénés Egyesület

Célok és feladatok

 Az Egyesület célja azoknak a szakembereknek, szervezeteknek és felelős állampolgároknak az összefogása, akik az elsődleges mentálhigiénés prevenciót gyakorolják, illetve érdekében tenni kívánnak;
a mentálhigiéné fejlődésének előmozdítása, az ismeretek széles körben történő elterjesztése és hatékonyságuk fokozása - különös tekintettel a

Feladatai:

 Fórumot biztosít tagjainak és az e kérdések iránt érdeklődő szakembereknek és laikusoknak - előadások, találkozások és konferenciák szervezésével.

 Képzést kezdeményez, illetve támogat a rizikócsoportokkal foglalkozó, ill. gyakran érintkezésbe kerülő hivatáscsoportok képviselői számára, az arra vállalkozók előkészítésére, szakfeladataik támogatására, hogy hatékonyabban és jó irányba fejthessék ki tevékenységüket.

 Tevékenyen részt vesz, illetve javaslatokat dolgoz ki a mentálhigiénés intézmények és szervezetek hálózatának kialakításában és fejlesztésében, a szakirodalom és szakmai információk gyűjtésében és terjesztésében, a mentálhigiénés tevékenység propagálásában.

 Támogatja és elősegíti, hogy az elsődleges közösségek a problémás egyéneket átsegítsék kritikus élethelyzeteiken, illetve alkalmasabbá segít tenni ezeket szocializációs feladataik ellátására.

 Az Egyesület kész közreműködni olyan öntevékeny önsegítő kapcsolati formák, helyi közösségek kialakításában, melyek a résztvevők saját mentálhigiénés ellátását, mentális egészségük megőrzését segítik, illetve biztosítják.

 Ellátja a mentálhigiénében tevékenykedő tagjainak érdekképviseletét.

 E feladatai ellátása érdekében az Egyesület együttműködik az érintett állami és társadalmi szervekkel, gazdálkodó egységekkel. Kapcsolatot tart hasonló rendeltetésű más magyar, külföldi és nemzetközi szervezetekkel, különös tekintettel az IFOTES-re.

 Tagként részt vehet magyar, illetve nemzetközi szervezetekben.  

© 1999, Magzatvédő Társaság