Magyar Fészek Alapítvány

Magyar népünknek az utóbbi évtizedekben bekövetkezett és feltartóztathatatlannak látszó végzetes pusztulása indította az alapítókat arra, hogy ezzel az alapítvánnyal, a hozzá csatlakozókkal és támogatókkal megpróbáljuk megakadályozni, hogy az önmagát irtó magyar népünk el ne vesszen. Az alapítvány célja négy gondolatban a következő:
  1. hogy a magyar nép ki ne haljon, be kell vinnünk a köztudatba a három- és többgyermekes családmodell elfogadását. Ezért harcol az alapítvány az abortusz ellen.
  2. küzdünk azért, hogy a magyarnak már a magva is megfoganjon. Elítéljük a fogamzásgátlás minden természetellenes, egészségre káros formáját.
  3. célunk előmozdítani azt, hogy a magyar bárhol is él a föld kerekén, magyarságát megőrizze.
  4. eközben soha más népnek ne ártson, ha az nyelvében, etnikumában, vagy eredetében a magyartól különbözik.
Ezek szerint az alapítvány feladata céljának megvalósítása érdekében minden törvényes módon odahatni, hogy magyar népünk tudatában az önfenntartás ösztöne újból elevenné váljék.

Eszközei:

Az alapítványnak más szervezetektől: egyházaktól, pártoktól, egyesületektől, ideológiáktól, mozgalmaktól, szövetségektől szervezetileg függetlennek kell maradnia.

Az alapítványt egy héttagú kuratórium irányítja.

Tagjai: elnök, Fekete Gyula író, Budapest; alelnökök, Dr. Andrásfalvy Bertalan és Bóka András; Dr. Filó Erika, Dr. Kellermayer Miklós, Dr. Péterfia Tamás, Varga Domokos író, Budapest.
Titkár: Dr. Szelényi Zoltán

BANKSZÁMLASZÁM
Szentlőrinc és Vidéke Takarékszövetkezet Pécsi Kiendeltsége
50700114-16103937
Cím: 7623 Pécs, Petőfi u. 29/1.

POSTACÍM: Péterfia Zoltán
7624 Pécs
Szigeti út 12.
Tel./Fax: (72)-315-145
E-mail: szelenyi@apacs.pote.hu

© 1999, Magzatvédő Társaság