A "Szülészek az életért Társaság" bemutatkozik
Kedves Barátaim!

     Röviden szeretnék bemutatkozni. Dr. Szinnyai Attila vagyok, 10 éve dolgozom a szülészet-nőgyógyászat szakmában, 6 éve mint szakorvos.
     Pályafutásom kezdetétől fogva súlyos lelkiismereti konfliktust jelentett számomra a szakmámmal "együtt járó" terhességmegszakítások végzésének kötelezettsége. Úgy döntöttem, hogy humánus megfontolások és keresztény meggyőződésem miatt az ebben való részvételt sem adminisztratív, sem gyakorlati szinten nem tudom vállalni. Pályafutásom alatt eddig nem végeztem terhességmegszakítást.
     Nem szorul bővebb kifejtésre az a tény, hogy az elmúlt évtized hivatalos politikai-ideológiai irányvonala megnehezítette a hozzám hasonlóan gondolkodó szülész-nőgyógyászok működését. Voltak, akik elveikhez való ragaszkodásuk miatt a pálya elhagyására kényszerültek. Emellett közismert, hogy a végzős, pályakezdő fiatal orvosok közül számosan azért nem választják a szülész-nőgyógyász szakmát, mert tudják, hogy ezzel a problémakörrel előbb-utóbb szembesülniök kell.
     Hazánkban az elmúlt években komoly lépések történtek az állampolgárok lelkiismereti szabadságának biztosítására. A fegyveres katonai szolgálat helyett lehet polgári szolgálatot vállalni, a halálbüntetést eltörölték. De sok egyéb mellett megoldatlan még a szülész-nőgyógyászok lelkiismereti szabadságának biztosítása. A Hippokráteszi eskü az orvosi hivatásrend szakmai alapkövetelményévé tette az abortuszellenességet. A Genfi Deklaráció a fogamzástól kezdve feltétlenül védi az emberi életet.
     Az Oslói Deklaráció az orvos alapvető jogává teszi, hogy ne vegyen részt abortusz végzésében. E jog biztosításán nagy nemzetközi szervezetek őrködnek. Csakhogy az elmúlt évtizedekben a hazai szülészeti intézményekben kialakult elvi-gyakorlati rendszer kevéssé, vagy egyáltalán nem veszi figyelembe a művi abortuszt nem végző orvosok szempontjait, ezirányú döntési szabadságát.
     Sok helyen az Így gondolkodó kollégát csak a szakrendelésen tűrik meg. Kis létszámmal dolgozó osztályon ha csak egy orvos is megtagadja a művi abortuszok végzését, a többiek úgy érzik, jogosan háborognak a rájuk háruló többletmunka miatt. Mindezek következtében a végzős, fiatal, keresztény szemléletű orvosok közül számosan azért nem választják ezt a szakmát, mert tudják, hogy ezzel a gonddal előbb-utóbb szembesülniök kell.
     Úgy gondolom, hogy a probléma megoldása oly módon történhet, hogy felállítanak Budapesten egyelőre legalább egy olyan szülészeti osztály, ahol a terhességmegszakítást nem végző orvosok-a művi abortusz kivételével -együttdolgozva vállalnak a szülészeti-nőgyógyászati ellátást. Meggyőződésem, hogy egy ilyen osztály (amit szerte az országban követhetne több is) több, a társadalom széles rétegeiben meglévő igényt elégítene ki, és példaértékkel bírna.
     Ehelyütt csak a segítő, pozitív hozzáállású család-nővédelmi tanácsadást, a humánus, korszerű családtervezési ismeretek átadását, a várandós anyák szükség szerinti lelki gondozását, és a nagycsaládos életforma népszerűsítését említem.
     Mindezeket figyelembe véve 1990. december 8-án megalakult a Szülészek az Életért Társaság. E Társaság főbb céljai:
1. A szülész-nőgyógyászok lelkiismereti szabadságának védelme érdekében elérni azt, hogy a terhességmegszakítást akár emberi, erkölcsi vagy vallási okok alapján szabadon, hátrányos következmény nélkül megtagadhassák.
2. A Társaság tagjai e cél keretében öl van szülészeti-nőgyógyászati osztályt kívánnak létrehozni, ahol művi abortuszt semmilyen címen nem végeznek. Ezen tervezett osztály további jellemzői:
a) minden esetben pozitív hozzáállású nővédelmi tanácsadás,
b) egészségre ártalmatlan, humánus, korszerű családtervezési módszerek oktatása,
c) a várandós anyák, ill. betegek összetett (lelki és testi) gondozása,
3. A Társaság rendes tagja lehet minden olyan magyar orvos és egészségügyi dolgozó, aki aTársaság céljaival egyetért, és tevékeny szerepet vállal azok megvalósításában.
4. A Társaság pártoló tagja lehet bármely, a Társaság céljaival egyetértő magán és jogi személy, ha a Társaság céljának megvalósításában tevékenységével, vagy anyagi, erkölcsi támogatásával részt kíván venni.

Baráti üdvözlettel

DR. SZINNYAI ATTILA
Cím: Ajtósi Dürer sor 5.
Budapest, 1146

© 2002, Magzatvédő Társaság