Székelyudvarhelyi "MaMo" Egyesület

Székelyudvarhelyi ”MaMo” Egyesület
Magzatvédô Mozgalom a székelyföldön
4150 Odorheiu-Secuiesc Tábor u.3/B/4 jud.Harghita – Ro.

Ismert az a tény, hogy Románia a művi terhesség megszakítás szabad áruként való törvényesítése óta (1990) Európában az első helyet foglalja el ezen a téren. Sajnos országos szinten éppen a magyarlakta megyék vezetnek ezen a sötét táblázaton. Példaként hadd álljon itt néhány beszédes adat a Székelyudvarhelyi Megyei Korház statisztikai hivatalától, születések és elvégzett abortuszok számáról.

ÉVszületésAbortuszok
19881517122
19891600128
199014431621
199113521595
199212891584
199311511621
199411781670
199511671187
199611991068
199712991448
199813241292
199912901325
2000 I-IX10401025
A mellékelt adatok visszautasíthatatlanul tudatosítják ezt a szomorú helyzetet.
Szervezett formában eddig Székelyföldön senki és semmilyen intézmény, egyház, vagy más civil szervezet nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Igény pedig van erre. Ezt szem előtt tartva, az élet szentsége felől meggyőződve, Isten Igéjétől indítva hozzuk létre a „MaMo” Egyesületet. Egyesületünk non-profit, politikamentes, keresztyén etikai alapokon szerveződő egyesület, melynek célja, hogy e kérdéskört minden vonatkozásaiban felölelje, szerető szolgálattal az érintettek számára segítséget kínáljon fel. Alapító tagjaink a magyar történelmi egyházak aktív tagjai, akik e területen együttes erővel, egyházakat, más karitatív szervezeteket, civil alapítványokat próbál összefogni, hogy felvegye a harcot a székelyföldi önpusztítás ezen formájával.

Tevékenységünk arra az alapvető elvre épül, hogy

"Az ember fogantatásának pillanatától kezdve emberi lény, akinek ennél fogva természetes emberi joga van a méhen belüli fejlődéshez és a megszületéshez."

További alapelveink:

  1. Az élet szentsége Meggyőződésünk, hogy minden, már megszületett vagy még csak megfogant személynek joga van az élethez és az emberi méltósághoz nemzetiségtől, bőrszíntől, nemtől, eredettől, kortól, tartózkodási helytől, potenciális és szociális hasznosságtól függetlenül. Az emberi méltóságnak nincsenek fokozatai.
  2. A teremtett ember spirituális élettere az Istenhez való közelség
  3. Biblia tanítása szerinti párkapcsolat és szexualitás

Tényként áll előttünk, hogy az abortusz nemcsak, hogy nem képez megoldást, de ugyanakkor súlyos lelki és testi következményeket von maga után, mindezek fölött azonban legsúlyosabb tény az, hogy az abortusz ellentmond a Teremtő, Gondviselő Isten akaratának és parancsának., hiszen Ő az egyetlen, aki meghatározza az ember napjait, aki ismeri hónapjainak számát, aki határt vethet, amit nem hághat át… (Jób14,5).

Mindez arra ösztönöz bennünket, hogy óvjuk a megfogant emberi életet, fogantatásának első napjától kezdve a következő céljainkon keresztül:

Tevékenységünk a következő szolgálatokat foglalná magában:

Ebben a helyzetben kérünk támogatást. A legnagyobb gondot az anyagi nehézségek jelentik számunkra. Az önök segítségével azonban megvalósulhat magyar életeket mentő tevékenységünk.
Hisszük, hogy ha a felelős civil szervezetek összefognak, hathatósan tehetnek népünk önpusztítása ellen. Ha csak arra gondolunk, hogy ha az évi 1200 (!) abortuszban elpusztított magzatból csak 25 - öt tudunk megmenteni, az már évente egy osztályt jelent népünk számára. Azt sem felejthetjük el, hogy azé a föld, aki benépesíti.

Geréb Éva,
ügyvezető igazgató
asszisztensnő
Bereczki-Orbán Zsolt
elnök
református lelkész

Székelyudvarhely 2001, március 4.

© 2001, Magzatvédő Társaság