Természetes Családtervezést Segítő Egyesület
(BOM Magyarországi Központja, WOOMB Hungary)

Az egyesület 1991. okt. 28-án alakult azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben felhívja a figyelmet a biztonságos természetes családtervezés lehetőségére. Elsősorban serdülő lányok, házasság előtt álló fiatalok és családtervezési problémával küszködők tájékoztatását tartja fontosnak. Ugyanilyen jelentőségű, hogy a biztonságos családtervezés lehetőségéről tudjon mindenki, aki serdülőkkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozik, különös tekintettel a leendő és már diplomás orvosokra, gyógyszerészekre, tanárokra, teológusokra, szociális munkásokra, védőnőkre és magától értetődően a szülőkre.
Az egyesület nem tartja elégségesnek a figyelemfelhívást, hanem szükségesnek vallja a természetes családtervezéssel kapcsolatos ismeretek átadását is. E célból széles körben (középiskolásoknak, fiataloknak, jegyeseknek, szülőknek) rendszeresen tart tudományos ismeretterjesztést Szegeden kívül is, valamint hetente meghatározott helyen (Szeged, Dugonics tér 12.) és időben (hétfő 17-18 óra között) személyre szóló oktatást, foglalkozást és tanácsadást biztosít az orvosi titoktartás szabályainak megfelelően.
Az egyesület a szakszerű munka biztosítása érdekében kapcsolatot tart fenn a WOOMB (World Organisation Ovulation Method Billings) Melbourne-i központjával.
Az egyesület a kitűzött célok elérésének érdekében már két országos tanfolyamot is rendezett az ÁNTSz Csongrád Megyei Szervezetével, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Karával és a SzOTE Baráti Körével együttműködve, a hivatalban levő népjóléti miniszter fővédnökségével 1992 májusában és 1995 januárjában.
A Szent-Györgyi Albert OTE-en speciálkollégium keretében oktatják a medikusokat.
1998. szept. 4-8-ig Teen STAR Oktatóképző Tanfolyamot rendezett Szegeden 33 fő részére az oktatóprogram kidolgozójának, Prof. Dr. Hana Klaus, a George Washington Egyetem (Washington, D.C., USA) szülész-nőgyógyász professzorának vezetésével. A Teen STAR egy olyan értékorientált szexuális oktatóprogram tizenéveseknek, amely lehetővé teszi a reprodukciós önmegismerést és a felelősségteljes családtervezési ismeretek elsajátítását a szülők bevonásával, bizalmon alapuló oktató-diák kapcsolatra építve. (A program így egyszerre szolgálja az ifjúság- és felnőttképzést.)
Az egyesület munkáját segíti A Billings-módszer c. könyv magyar nyelven való kiadása. Ez a könyv a családtervezéssel kapcsolatos eddigi ismereteken túl olyan új tudnivalókat tartalmaz, amelyeket minden nőnek ismernie kell. Segíti a nőket ciklusaik nyomonkövetésében, a bennük zajló természetes folyamatok felismerésében. Ezt az önismeretet családtervezési célra is hasznosíthatják.
Az egyesület tevékenysége így segíti elő az ifjúság és a felnőttek harmonikus családi életre való képességét.
Telefon: (30)-9541-004

© 1999, Magzatvédő Társaság