2017. december 12. – Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.”
Mt 18,12-14


Elmélkedés:

A tegnapi evangéliumban a béna ember meggyógyítása kapcsán már szóba került a bűntől való szabadulás, amely az irgalmas Isten ajándéka. Ezt a gondolatot folytatja és erősíti meg a mai evangéliumban az elveszett bárányról szóló példabeszéd. A hasonlat szerint a pásztor, amikor észreveszi, hogy a rábízottak közül elveszett egy bárány, akkor inkább otthagyja egy időre a többit és elindul, hogy megkeresse az elveszettet. Van valami számunkra ésszerűtlen, megmagyarázhatatlan a pásztor viselkedésében. Miért indul el? Miért annyira fontos neki az az egyetlen bárány? Miért nem mond le róla, s közben örülhetne annak, hogy a többi megvan?
A példázat azt szemlélteti, hogy Isten nem tud nyugodtan örülni a kilencvenkilenc igaznak, amikor azt látja, hogy egy ember elszakadt tőle. Mert neki mindenki egyaránt fontos. A századik is, a legkisebb is, a legbűnösebb is ugyanolyan fontos, mint a többi.
Isten nem legyint lemondóan, amikor azt látja, hogy az emberek a bűnös életet választják és eltávolodnak tőle. Isten nem nyugszik bele ebbe a helyzetbe és megoldást keres. A figyelmeztetések után az a végső megoldás, hogy az irgalmas Isten elküldi az ő Fiát Jézust, hogy jó pásztorként ő keresse meg az elveszetteket és ő vezesse vissza őket az atyai házba. Az adventi időszakban tehát a felénk közeledő irgalmas Istent várjuk.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! Teremts a mi szívünkben csendet, amelyben meghallhatjuk a te megtérésre hívó szavad. Az advent bűnbánati idő számunkra és alkalmat ad, hogy a megtérés útjára lépjünk. Az adventtel nem csak új egyházi év kezdődik, hanem egy új élet kezdete lehet számunkra. Istenünk, tudjuk, hogy az igazi bűnbánat nem a büntetéstől való félelemből fakad, hanem az irántad érzett szeretetből. Szeretetünket azzal fejezzük most ki, hogy irgalmadban bízva és megbocsátásodat kérve bűnbánatot tartunk, elvégezzük szentgyónásunkat. Vezess minket, hogy karácsony éjjelén találkozzunk majd az emberré lett Szeretettel, Jézus Krisztussal, aki a te irgalmadat hozta el egykor és hozza el ma is a világba!


________________________________

Aktuális:

Kedves e-vangélium olvasók!

Szívem első gondolata 2018
A Szívem első gondolata 2018. évi könyv az evangéliumi elmélkedéseket tartalmazza 2017. adventtől 2018. adventig új szövegekkel, tehát nem a korábbiak ismétlődnek.
Ajándékozzatok örömhírt, evangéliumot családtagjaitoknak, ismerőseiteknek karácsonyra! Szeretettel ajánlom azoknak, akik számára az evangélium olvasása a mindennapok éltető forrása.
520 oldal. Ára: 1800 Ft/db. Információ és rendelés az Evangélium365 webáruházban a linkre kattintva.
www.evangelium365.hu/webshop

1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: December 11-ig 504 személy 2360 könyvre küldött adományt és 2335 könyvet már el is küldtünk. Köszönjük mindenki támogatását!

A korábbi évek 1000 könyv 1000 gyermeknek akcióihoz hasonlóan idén adventben is tartunk jótékonysági akciót, amelynek keretében ajándékkönyvet küldünk gyerekeknek. A plébániákon és helyi karitász szervezeteken keresztül olyan családokhoz juttatjuk el a könyveket, akiknek a karácsonyi ajándékvásárlás gondot jelent szegénységük miatt.
Bár 2015-ben megközelítettük a 2000-es darabszámot, illetve 2016-ban át is léptük, a jelmondat továbbra is az eredeti marad: 1000 könyv 1000 gyermeknek.
Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az elmúlt évek során csatlakoztak jótékonysági akciónkhoz, segítve ezzel a szegény családokat. Minden adományozó karácsony napján jó érzéssel gondolhat arra az „ismeretlen” gyermekre, akinek örömet szerzett. A Jóisten jutalmazza meg ezt a nagylelkűséget!

Szeretettel kérem, segítse evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt.

Az akció helyzetéről, a felajánlók számáról, a felajánlott könyvek mennyiségéről és a kedvezményezettekről részletes tájékoztató olvasható ezen a linken:
https://www.evangelium365.hu/list/projektek/1004
Köszönöm mindenki nagylelkű támogatását!
István atya - Horváth István Sándor
2017. december 12.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermeknek lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

3. Utalás külföldről
Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

4. Postai úton
Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6. Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermeknek

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet küldeni, illetve annak jelzését, hogy az 1000 Könyv 1000 gyermeknek akcióhoz kér csekket.