2016. december 6. – Kedd

Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Mit gondoltok? Ha valakinek száz juha van, és egy elcsatangol közülük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyen, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek: jobban örül neki, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek. Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül.”
Mt 18,12-14


Elmélkedés:

A tegnapi elmélkedésben már szó esett arról, hogy a bűntől való szabadulást egyedül Isten adhatja meg az embernek. A bűn ugyanis olyan élethelyzet, amelyből az ember nem képes a maga erejéből felemelkedni és más emberek segítségére sem számíthat. A bűn olyan szándék, szó, tett vagy mulasztás az ember részéről, amelyért felelősek vagyunk, és amely megrontja kapcsolatunkat Istennel és embertársainkkal. Ezt a helyzetet szemlélteti a mai evangéliumban Jézus példabeszéde az elveszett bárányról. A hasonlat újdonsága abban rejlik, hogy maga Isten indul el keresni és megmenteni a bűnös, az eltévedt embert. Az ószövetségi idők tanítása szerint a bűnét beismerő embernek minden igyekezetével arra kell törekednie, hogy kiengesztelje Istent és ezáltal elhárítsa a bűnéért járó jogos isteni büntetést. Ezzel szemben az újszövetség igazi örömhírét hirdeti Jézus, aki nem egyoldalúan szemléli a bűnbocsánat eseményét, hanem az ember bűntől való szabadulásának vágya mellett bemutatja a másik oldalt is, azaz az emberhez lehajló isteni irgalmasságot, az embert felemelő isteni jóságot, az ember számára új lehetőséget adó Istent.
Az adventi időben jó rácsodálkoznunk arra, hogy a bűnös emberiség megsegítésére siető Isten irgalma nyilvánul meg abban, hogy elküldte Fiát, az emberiséget a bűntől megváltó Jézust.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Ó örök Ige, Isten és Mária Fia, újítsd meg a lelkek rejtekében születésed csodáját! Megváltott fiaidat öltöztesd halhatatlanságba, gyújts bennük szeretetet, egyesítsd valamennyit titokzatos Tested kötelékeivel, hogy eljöveteled meghozza a biztos békét, az egyesek és a népek közötti testvéri összefogást! Ámen.
Boldog XXIII. János pápa


________________________________

Aktuális:

Kedves e-vangélium olvasók!
Szívem első gondolata 2017. címmel megjelent könyvben a jövő évi evangéliumhoz tartozó elmélkedések gyűjteménye. A könyv azért kapta az ismert reggeli ima első soráról (Szívem első gondolata) címét, mert azt a célt szolgálja, hogy a nap kezdetén a jó Istenre figyeljünk, arra, hogy mit üzen nekünk Jézus. Az elmélkedések szövege új, nem az előző évek ismétlése.
Megrendelhető a http://www.evangelium365.hu/webshop oldalon.

1000 könyv 1000 gyermeknek
Friss információ: Eddig 810 személy 1960 gyermek javára adakozott, és 1520 ajándék könyvet elküldtünk. Az akció részleteiről az alábbi linken részletes információkat találtok:
http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1000
Kérem, segítsétek evangelizációs és karitatív munkánkat. 1200 Ft adomány elegendő arra, hogy egy gyermeknek ünneppé tegyük a karácsonyt. Az adakozás az adakozónak is örömet fog jelenteni. A Jóisten fizesse meg nagylelkűségteket!

Élő Kenyér jótékonyság
Friss információ: Eddig 125 személy 230 gyermek javára adakozott.
Lehetőség van arra, hogy előfizessétek az Élő Kenyér újságot egy határon túli magyar gyermek javára. Ebben az esetben nem az előfizető, hanem egy kárpátaljai, erdélyi vagy felvidéki magyar gyermek kapja az Élő Kenyeret. Jótékonysági előfizetés 2017-re: 8000 Ft. Köszönöm, hogy segítitek a határon túli magyar gyerekek evangelizációját!
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
2016. december 6.

Adományát az alábbi lehetőségeken juttathatja el.
1. On-line adományozás a http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas oldalon.
Kérjük, válassza az Adomány lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat. A támogatás céljánál válassza az 1000 könyv 1000 gyermek vagy az Élő Kenyér jótékonyság lehetőséget.

2. Átutalás
Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

3. Utalás külföldről Számlatulajdonos neve és címe: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Bank neve és címe: K&H Bank Zalaegerszegi Fiók, H-8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 8.
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003
BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

4. Postai úton Adományát postai rózsaszín csekken is eljuttathatja a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
Közlemény: 1000 könyv 1000 gyermek vagy Élő Kenyér jótékonyság

5. Adományozáshoz sárga csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címre küldött levélben. Kérem a név és a postacím megadását, ahová lehet küldeni, illetve annak megjelölését, hogy melyik célra.