2017. január 16. – Hétfő

Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért néhányan odamentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy Keresztelő Jánosnak és a farizeusoknak a tanítványai böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?” Jézus így válaszolt: „Vajon böjtölhet-e a násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt. És akkor, azon a napon majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe; vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt, és a bor is, meg a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való.”
Mk 2,18-22


Elmélkedés:

Az előzményekben a törvények szigorú megtartásához ragaszkodó írástudók és farizeusok azt nehezményezték, hogy Jézus olyan személyekkel ül asztalhoz, akik nyilvános bűnösök. Ők a vallási tisztaság érdekében elkerülték ezt, és arra törekedtek, hogy saját, általuk helyesnek ítélt törvényértelmezésük szerint cselekedjenek mások is. A mai evangéliumi részben arról olvasunk, hogy még tovább mennek, amikor azt kérik számon, hogy miért ül egyáltalán asztalhoz Jézus, miért nem böjtöl inkább? Tehát itt is a törvények és szabályok helyes értelmezése és megtartásuk módja áll a középpontban. Úgy tűnik számukra, hogy Jézus semmibe veszi ezeket a szabályokat, és jogosnak érzik, ha ők, a vallási élet hivatalos képviselői fellépnek emiatt ellene. Itt még nem arról van szó, hogy számonkérésük Jézus személye ellen irányulna, nem feltétlenül akadékoskodni akarnak, hanem inkább a vallási törvények tiszteletben tartása a céljuk.
Válaszában a mi Urunk szemléletes példákat mond a ruhaszövetről, a borról és a bor tárolására szolgáló tömlőkről, kijelentéseiben szembeállítva a régit és az újat. E hasonlatokkal tárja fel, hogy Isten országának eljövetelével, az örömhír hirdetésével és rendkívüli cselekedeteivel egy új korszak köszöntött be. Tanítványainak és követőinek már nem a régi rend szabályai, hanem az ő tanítása szerint kell élniük.
© Horváth István Sándor
 
 

Imádság:

Add, Urunk, hogy látásunk ne homályosuljon el, hozzád törekvő akaratunk ne gyengüljön el. Add, hogy akadályokat nem ismerve keressünk és kutassunk Téged. Add, hogy felismerhessünk Téged, aki magadhoz hívsz mindannyiunkat. Add, hogy készek legyünk önmagunkat átadni Neked. Add, hogy tudjunk mindig leborulni Istenséged titka előtt.